Your address will show here +12 34 56 78

Upravljanje z naložbami

UPRAVLJANJE Z NALOŽBAMI

Na področju upravljanja z naložbami nudimo podjetjem pomoč pri:

 • aktivno upravljanje z obstoječimi naložbami

 • prestrukturiranje podjetij

 • prestrukturiranje prodajne mreže

PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ

Prestrukturiranje podjetij

Glavni cilj prestrukturiranja podjetja je doseganje maksimalne vrednosti za lastnike – bodisi z namenom dolgoročnega upravljanja ali dezinvestiranja. 

Pri prestrukturiranju podjetij ponujamo več storitev:
 • priprava skrbnega pregleda in analiza obstoječega stanja

 • priprava ukrepov za racionalizacijo stroškov poslovanja

 • priprava kratkoročne in dolgoročne strategije za učinkovito rast

 • vsebinsko prestrukturiranje

 • predlog reorganizacije poslovnih procesov

PRESTRUKTURIRANJE PRODAJNE MREŽE

Prestrukturiranje prodajne mreže

Na strateško pomembnih tržiščih je treba s konstantno prisotnostjo krepiti pozicijo in večati tržne deleže. Na področju prestrukturiranja nudimo svetovanje za učinkovito doseganje pomembnih tržnih deležev na ključnih tržiščih.


V sklopu prestrukturiranja podjetja z aktivno lastno prodajno mrežo v tujini nudimo naslednje storitve prestrukturiranja:

 • priprava skrbnega pregleda in analiza obstoječega stanja

 • priprava ukrepov za racionalizacijo stroškov poslovanja

 • priprava kratkoročne in dolgoročne strategije za učinkovito rast

 • vsebinsko prestrukturiranje

 • predlog reorganizacije poslovnih procesov

Vas zanima več?