Your address will show here +12 34 56 78

Upravljanje s tveganjiEnotni sistem upravljanja s tveganji, upravljanje z varnostnimi tveganji in tveganji povezanimi z integriteto

V zadnjem času je postalo upravljanje s tveganji ena ključnih dejavnosti podjetij.
Večji pomen in potreba po aktivnem ukvarjanju s tveganji izhajata iz večje izpostavljenosti podjetij negotovostim, ki jih predstavlja mednarodno ekonomsko in finančno okolje.


K večjemu pomenu obvladovanja tveganj je pripomogla tudi velika ponudba finančnih produktov in prost pretok kapitala.


Podjetje ES&G nudi na področju upravljanja s tveganji pomoč pri postavitvi celotnega sistema upravljanja s tveganji (Enterprise risk management).

Naši strokovnjaki so specializirani za:                  
  • Upravljanje z zakonskimi in regulatornimi tveganji

  • Upravljanje s strateškimi tveganji

  • Upravljanje s finančnimi tveganji

  • Upravljanje z operativnimi tveganji

Podjetjem in organizacijam nudimo tudi pomoč pri upravljanju političnih, varnostnih in integritetnih tveganj v kompleksnemu in sovražnemu okolju.


Vas zanima več?