Your address will show here +12 34 56 78

Reorganizacija, prestrukturiranje 

in aktivnosti po prevzemu

STRATEŠKO VODENJE

V ES&G ponujamo tudi svetovanje na naslednjih področjih:      

  • reorganizacija stebrov znotraj podjetja

  • reeinženiring in prestrukturiranje družb/programov

  • aktivnosti po prevzemu

Za doseganje zastavljenih ciljev in skladno s ključnimi strateškimi usmeritvami, vodili, osrednjo dejavnostjo in kontinuirano dobičkonosno rastjo v naslednjem triletnem in desetletnem obdobju se lahko izkaže, da mora partner pripraviti in izvesti tudi ustrezno reorganizacijo stebrov znotraj podjetja.


Ključni poudarek pri tem je na tako imenovani lean organizaciji, ki na korporativni ravni združuje vse strateške in sinergične funkcije. S tem dosežemo še dodatno dolgoročno krepitev konkurenčnega položaja posameznih programov ali celotnega podjetja in povečamo njegovo stroškovno učinkovitost in dobičkonosnost.


Svetovanje s področja reeinženiringa oziroma prestrukturiranja zajema v prvi fazi identifikacijo in natančno analizo trenutnega stanja v posameznih družbah oziroma programov partnerja, ki jih je treba prestrukturirati.
Na podlagi analize pripravimo natančen plan reeinženiringa oziroma prestrukturiranja za posamezno družbo oziroma program, partnerju pa stojimo ob strani ves čas izvedbe posameznega projekta do uspešnega zaključka.


Svetovanje s področja aktivnosti po prevzemu zajemajo uspešno integracijo novih družb in programov v podjetje, po potrebi pa tudi ustrezno prestrukturiranje le teh. Za uspešno integracijo posameznih novih družb/programov v podjetje je ključnega pomena, da začnemo z ustreznimi aktivnostmi že v samem procesu akvizicije in nadaljujemo po uspešnem nakupu družbe/programa.


Integracija posamezne družbe/programa ponavadi poteka od pol leta do enega leta, odvisno od kompleksnosti posamezne nove družbe.

Vas zanima več?