Your address will show here +12 34 56 78

Pristop pri postavljanju 

strategije razvoja

STRATEŠKO VODENJE

Pripravo krovnih strateških planov izvajamo v dveh delih, in sicer za srednjeročno obdobje naslednjih treh let ter za dolgoročno obdobje naslednjih desetih let. Prvi del zajema pripravo obsežne študije preseka obstoječega stanja po posameznih programih, družbah ter na ravni celotnega podjetja ter identifikacijo konkurenčnih prednosti ter ključnih področij, ki jih je treba izboljšati v naslednjem triletnem obdobju.


Za pripravo predlogov posameznih izboljšav med drugim pripravimo tudi benchmark z vodilnimi globalnimi konkurenti po posameznih programih.


Drugi del priprave strateških planov v prvi vrsti zajema identifikacijo dolgoročnih trendov v posameznih industrijah, znotraj katerih delujejo programi partnerja, ter ključnih elementov, ki bodo imeli pomemben vpliv na razvoj posameznih industrij in posledično programov partnerja.


Na podlagi prepoznavanja trendov in ključnih elementov identificiramo, kaj in kateri programi bodo znotraj dolgoročnega strateškega fokusa partnerja, in mu bodo tudi v prihodnje omogočili dodatno krepitev položaja ključnega globalnega akterja. Pri pripravi tako srednjeročnih kot dolgoročnih strateških planov je naše glavno vodilo povečanje konkurenčne prednosti posameznih programov ter posledično celotnega podjetja.

Za uspešno pripravo strateških planov in njihovo uspešno uvedbo je priporočljivo, da jih začnemo pripravljati in uvajati na začetku posameznega poslovnega leta. Priprava strateških planov je kontinuiran proces, ki se odvija čez celotno poslovno leto.


Naprej na oblikovanje srednjeročne in dolgoročne strategije.

Vas zanima več?