Your address will show here +12 34 56 78

Oblikovanje srednjeročne in dolgoročne strategije


STRATEŠKO VODENJE

Za uspešno dolgoročno rast in razvoj partnerja je ključnega pomena pravilno in jasno postavljena strategija prihodnje rasti in razvoja. S tem postavimo okvir, znotraj katerega se gibljejo strategije partnerja, v prihodnjih letih pa je to orodje, na podlagi katerega partner nenehno preverja svojo uspešnost.
Srednje- in dolgoročni plani vsebujejo strateško vizijo, znotraj katere določimo področja, v katerih bo deloval partner v prihodnjem tri- in desetletnem obdobju. 


Poleg področij natančno definiramo tudi strateške poslovne programe, v katere bo partner vlagal in jih razvijal v naslednjem srednjeročnem in dolgoročnem obdobju, in ki mu bodo omogočali dobičkonosno rast in uspešen razvoj v prihodnosti. Partner v strateškem planu opredeli tudi poslovne funkcije, ki jih bo centraliziral na ravni podjetja.


V triletnem strateškem planu definiramo finančne cilje in zahteve, ki jih mora dosegati partner. Ti cilji so definirani v obliki zahtevanega operativnega denarnega toka kot delež prodaje po posameznih letih za naslednje triletno obdobje.

Pri pripravi tako triletnih kot desetletnih strateških planov partnerja bodo naše ključno vodilo naslednje strateške usmeritve: osredotočenost, nenehna dobičkonosna rast, odličnost in inovativnost. Ostajali pa bomo zvesti tudi ključnim vrednotam partnerja.


Naprej na dooločitev osrednjih dejavnosti (fokus)

Vas zanima več?