Your address will show here +12 34 56 78

Doseganje dobičkonosne rasti

STRATEŠKO VODENJE

Za ohranitev oziroma še dodatno krepitev položaja partnerja na visoko konkurenčnih trgih je ključnega pomena doseganje ustrezne dobičkonosnosti, ki bo tudi v prihodnje omogočala intenzivna vlaganja v inovativni razvoj in rast tako posameznih programov kot podjetja v celoti.

V prvi fazi pripravimo analizo trenutne dobičkonosnosti po posameznih programih in na ravni podjetja. Na podlagi analize pripravimo benchmark s ključnimi globalnimi konkurenti po posameznih programih in segmentih. 


Na podlagi benchmarka in skladno z dolgoročno strategijo partnerja oblikujemo cilje v obliki EBITDA oziroma operativnega denarnega toka kot delež prodaje tako za naslednje triletno kot tudi za pet- in desetletno obdobje.

Pri pripravi teh ciljev je ključno vodilo, če posamezni program dosega nižjo dobičkonosnost od njegovih ključnih globalnih konkurentov, jo mora najpozneje vnaslednjih treh letih izboljšati in vsaj doseči, če ne preseči.


Vas zanima več?