Your address will show here +12 34 56 78

Določitev osrednjih 

dejavnosti (fokus)

STRATEŠKO VODENJE

Ključni poudarek pri pripravi in uvedbi triletnega strateškega plana je 

v prvi vrsti določitev ključnega strateškega fokusa partnerja. 

Za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev uspešne rasti in razvoja pa je treba določiti ključne strateške programe partnerja. Pri določitvi le-teh uporabljamo različne kriterije:

  • ali program deluje znotraj strateških divizij partnerja

  • ali je posamezni program regionalni, kontinentalni ali globalni leader (številka 1 ali 2) znotraj področja oziroma bo to postal v naslednjem nekajletnem obdobju

  • kolikšen je kritični obseg prodaje posameznega programa zdaj in kolikšen bo najpozneje v naslednjem petletnem obdobju

  • ali program dosega dobičkonosnost skladno z zastavljenimi cilji partnerja oziroma ga bo dosegal v naslednjem triletnem obdobju

Na podlagi opravljene identifikacije ključnih strateških programov po potrebi pripravimo tudi plan odprodaje nestrateških programov.

Poleg identifikacije obstoječih strateških programov partnerja pripravimo tudi seznam obstoječih in novih perspektivnih poslov (seed business), v rast in razvoj katerih bo partner vlagal v prihodnje. Pri identifikaciji teh poslov bomo uporabili naslednje kriterije:

  • program deluje ali bo deloval znotraj strateških divizij partnerja

  • program je skladen s trendi razvoja posameznega področja in bo partnerju omogočil

  • dolgoročno ohranitev oziroma še dodatno okrepitev položaja v svojem segmentu

  • program bo znotraj segmenta postal regionalni, kontinentalni ali globalni leader (številka 1 ali 2) v petih ali najpozneje v desetih letih

  • kritični obseg prodaje programa v pet- oziroma desetletnem obdobju mora dosegati minimalne zahteve partnerja

  • program bo dosegal dobičkonosnost skladno z zastavljenimi cilji partnerja

Vas zanima več?