Your address will show here +12 34 56 78

Strateško vodenje

STRATEŠKO VODENJE

Razvoj in implementacija strateškega vodenja
P
riprava srednje in dolgoročnih strategij

Na področju strateškega vodenja ponujamo podjetjem pomoč pri 
razvoju, pripravi in uvedbi celovitih konceptov strateškega vodenja in pripravi srednje in dolgoročnih strategij.

  • Text Hover

Cilj storitev svetovanja pri postavljanju in uvajanju strategije razvoja je zagotoviti partnerju uspešno prihodnjo rast in razvoj na visoko konkurenčnih globalnih trgih, za kar so ključnega pomena pravilno zastavljeni cilji in jasno začrtana dolgoročna strategija razvoja. Za uspešno doseganje tega cilja je ključnega pomena dobro poznavanje celotnega poslovanja partnerja ter mednarodnih trendov v industriji in okolju, v katerem deluje partner.


Na tem področju deluje ES&G kot podjetje z bogatimi domačimi in mednarodnimi izkušnjami s področja vodenja in dolgoročnega uspešnega razvoja podjetji. To nam omogoča, da lahko ponudimo partnerjem kakovostno svetovanje s področja postavljanja in uvedbe strategije razvoja tako podjetja kot vseh njenih družb in programov.


V prvi fazi vključuje pripravo analize trenutnega stanja v podjetju ter njenih družbah in programih ter benchmark analizo z glavnimi konkurenti. 
Na podlagi pripravljene analize v naslednjem koraku v sodelovanju z upravnim odborom partnerja ter vodstvom posameznih družb in programov pripravimo srednje  in dolgoročne strateške plane rasti in razvoja partnerja.

Ves čas izvajanja projektov aktivno sodelujemo z upravo partnerja in vsemi njenimi družbami ter programi. Za zagotovitev najvišje ravni kakovosti svojih storitev posvečamo posebno pozornost skrbni izbiri kadrov, ki sodelujejo pri izvedbi projekta.

V izboru projektne ekipe za opravljanje storitev svetovanja pri postavljanju in uvajanju strategije razvoja smo posebej pozorni na združljivost znanja in osebnih značilnosti z zahtevno nalogo. Posebno pazljivi smo pri koordinaciji skupnega pristopa, partnerja pa podpiramo z vso svojo profesionalnostjo in elanom.


Naprej na pristop pri postavljanju strategije razvoja

Vas zanima več?