Your address will show here +12 34 56 78

Investicijsko svetovanje

Vodenje procesov prevzemov ali združitev

Vodenje procesov prevzemov ali združitev

Na področju investicijskega svetovanja ponujamo podjetjem pomoč pri prevzemih in združevanju. Naši strokovnjaki so specializirani za identifikacijo potencialnih prevzemnih podjetij, opravljanje skrbnih pregledov in vodenje projektov prevzema oziroma združevanja.

Cilj investicijskega svetovanja pri izvedbi nakupov in prodaje podjetij, deležev v podjetjih ter iskanja strateških partnerjev je zagotoviti uspešno prihodnjo rast in razvoj v skladu z dolgoročno strateško usmeritvijo partnerja tako na domačem kot na vseh njegovih strateških globalnih trgih.

Za uspešno doseganje tega cilja je ključnega pomena dobro poznavanje celotnega poslovanja partnerja ter njegovih dolgoročnih strateških usmeritev. To omogoča uspešno pripravo investicijskih analiz in izbiro potencialnih družb za nakup tako doma kot v tujini, pripravo ocen sinergijskih učinkov povezovanja z drugimi družbami ter v nadaljevanju postopka dobro pripravljen, intenziven in strokoven dialog ter pogajanja s potencialnimi družbami za nakup tako v Sloveniji kot na vseh strateških globalnih trgih.

Za nakupe in prodaje podjetij, deležev v podjetjih ter iskanje strateških partnerjev v Sloveniji in tujini potrebujejo podjetja in organizacije svetovalca z visoko ravnjo profesionalnosti, ki ima obsežno mednarodno znanje in izkušnje s področja investicijskega svetovanja s poudarkom na iskanju, oblikovanju in izvedbi investicijskih projektov, strateških in finančnih odločitvah, nakupih in prodajah investicijskih sredstev ter pripojitvah in spojitvah podjetij.

Ves čas izvajanja projektov aktivno sodelujemo z upravo in projektno skupino ter vsemi neposredno vpletenimi strankami. Za zagotovitev najvišje ravni kakovosti svojih storitev posvečamo posebno pozornost skrbni izbiri kadrov, ki sodelujejo pri izvedbi projekta. V izboru projektne ekipe za opravljanje storitev investicijskega svetovanja pri izvedbi nakupov in prodaje podjetij, deležev v podjetjih ter iskanja strateških partnerjev v Sloveniji in tujini smo posebej pozorni na združljivost znanja in osebnih značilnosti z zahtevno nalogo.

Posebno pazljivi smo pri koordinaciji skupnega pristopa, partnerja pa podpiramo z vso svojo profesionalnostjo in elanom. Naša ekipa ima bogato mednarodno znanje in izkušnje s področja mednarodnega investicijskega bančništva ter mednarodnega vodenja in upravljanja projektov. V ES&G ponujamo tudi pomoč pri izbiri svetovalcev za pravne storitve in cenitve nepremičnin, po potrebi pa tudi druge svetovalne storitve.


Naprej na opis podrobnega pristopa pri nakupu družb

Vas zanima več?