Your address will show here +12 34 56 78

O nas

O NAS

Sodelujemomednarodnimi strokovnjaki

ES&G je podjetje, ki od svoje ustanovitve leta 1999 dalje zaposljuje strokovnjake z mednarodnimi izkušnjami na področju investicijskega svetovanja, strateškega vodenja, upravljanja z naložbami in upravljanja s tveganji.

Investicijsko svetovanje

Na področju investicijskega svetovanja nudimo podjetjem pomoč pri prevzemih in združevanjih. Naši strokovnjaki so specializirani za identifikacijo potencialnih prevzemnih podjetij, opravljanje skrbnega pregleda in vodenje projetka prevzema oziroma združevanja.

Strateško vodenje

Na področju strateškega vodenja nudimo podjetjem pomoč pri razvoju, pripravi in implementaciji celovitih konceptov strateškega vodenja in pripravi srednje in dolgoročnih strategij.

Upravljanje z naložbami

Na področju upravljanja z naložbami nudimo podjetjem pomoč pri aktivnemu upravljanju z obstoječimi naložbami, prestrukturiranju podjetij in prestrukturiranju prodajne mreže.

Upravljanje s tveganji

Na področju upravljanja s tveganji nudimo podjetjem pomoč pri postavitvi celotnega sistema upravljanja s tveganji (Enterprise risk management). Naši strokovnjaki so specializirani za:
  • Upravljanje z zakonskimi in regulatornimi tveganji

  • Upravljanje s strateškimi tveganji

Podjetjem in organizacijam nudimo tudi pomoč pri upravljanju političnih, varnostnih in integritetnih tveganj v kompleksnemu in sovražnemu okolju.

Zgodovina

Podjetje ES&G je bilo 

ustanovljeno leta 1999.

Vse od svoje ustanovitve dalje smo različnim slovenskim in mednarodnim podjetjem uspešno nudili pomoč na področju investicijskega svetovanja, strateškega vodenja, upravljanja z naložbami in upravljanja s tveganji.

Investicijsko svetovanje

V letu 2015 smo zaključili prodajo razvojno proizvodnega podjetja, ki se ukvarja s proizvodnjo celostnih rešitev na področju gretja, hlajenja in klimatizacije. Podjetju z dolgoletno tradicijo smo pomagali pri iskanju strateškega partnerja, ki omogoča nadaljnji uspešni razvoj družbe.


V letu 2017 smo zaključili prodajo ne strateškega programa slovenske družbe, ki je vodilna na področju visokotehnološkega štancanja, vodilni ameriški multinacionalki na področju finega štancanja. Ameriško podjetje je tako po dolgem iskanju uspelo dobiti priložnost za prodor na evropski trg, medtem ko se bo program finega štancanja lahko uspešno krepil naprej..

Strateško vodenje

Na področju strateškega vodenja že vse od leta 1999 svetujemo slovenskemu globalnemu podjetju pri vzpostavitvi ustreznega sistema za strateško in finančno pet letno planiranje.


V obdobju od 2013 do 2015 smo uspešno vodili in zaključili proces pogajanj s finančnimi upniki pri finančnem prestrukturiranju slovenske skupine podjetij, ki se je znašlo v finančnih težavah. Podjetje načrtuje izhod iz finančnega prestrukturiranja v letu 2018, kar je dve leti pred načrtovanim.

Upravljanje s tveganji

Na področju upravljanja s tveganji smo v slovenski mednarodni korporaciji leta 2010 začeli z vodenjem projekta vzpostavitve sistema informacijske varnosti. Podjetje je dejavno v avtomobilski industriji, kjer je stopnja izpostavljenosti tveganjem povezanih z inetelektualno lastnino izredno visoka in zahteva kompleksno ureditev informacijske varnosti v skladu z mednarodnimi standardi ISO 27001.


Na področju upravljanja s finančnimi tveganji smo slovenski mednarodni korporaciji v letu 2017 uspešno svetovali pri optimizaciji procesa zavarovanja terjatev in na mednarodnem tenderju uspešno vodili in zaključili proces prehoda na novega mednarodnega ponudnika kreditnih zavarovanj, kar je občutno zmanjšalo stroške zavarovanj in poenostavilo proces.


Vizija

Uspešna rast in razvoj

V podjetju ES&G želimo na vseh štirih področjih svojega delovanja (upravljanje z naložbami, strateško vodenje, upravljanje s tveganji in investicijsko svetovanje) s svojim znanjem in izkušnjami zagotoviti svojim partnerjem uspešno prihodnjo rast in razvoj v skladu z dolgoročno strateško usmeritvijo tako na domačem kot na vseh njenih strateških globalnih trgih.

Za uspešno rast in razvoj vsake družbe oziroma programa na visoko konkurenčnih in turbulentnih globalnih trgih so ključnega pomena pravilno zastavljeni cilji in jasno začrtana dolgoročna strategija razvoja. Za uspešno doseganje tega cilja je ključnega pomena dobro poznavanje tako partnerja kot tudi mednarodnih trendov v industriji in okolju, v katerem partner deluje.


Ves čas izvajanja projektov aktivno sodelujemo z upravo in projektno skupino partnerja ter vsemi neposredno vpletenimi strankami. Posebno pazljivi smo pri koordinaciji skupnega pristopa, partnerja pa podpiramo z vso svojo profesionalnostjo in elanom.


ES&G je svetovalno podjetje z visoko ravnjo profesionalnosti ter obsežnim mednarodnim znanjem in izkušnjami, ki jih nenehno nadgrajujemo. Pri projektih dosegamo visoko dodano vrednost in poskrbimo za zadovoljstvo partnerja.

Vas zanima več?